ÇÖZÜCÜLER (
TİNERLER , TEMİZLEYİCİLER , SÖKÜCÜLER )

Yukarıda adı geçen tüm malzemelere ait tinerlerin yanı sıra , tamir edilecek bobinlerin sökülebilmesi için yanmayan çözücüler (solventler) ve çalışma aparatları ,masa , tezgah gibi atölye ortamının da temizlenmesi için BAŞAK TEMİZLİK TİNERİ isteyiniz.
DİKKAT : Temizleme işlerinizde insan sağlığına çok zararlı karbon tetra klorür ( CCl4 ) çözücüsünü asla kullanmayınız.