QS 1000-10/15 KV SOĞUK BÜZÜŞMELİ ORTA GERİLİM KABLO EKLERİ


10 kV OG eki 1x70mm² kesitli kablodan -3x240 mm² kesitli kabloya kadar kullanılır.
15 kV OG eki ise 1x50 mm² kesitli kablodan 3x240 mm² kesite kadar kullanılır. QS 1000 serisi soğuk büzüşmeli orta gerilim kablo ekleri son teknolojiyle üretilmiş “ ek sistemi “ olup ek noktasında tüm elektriksel izolasyonun sağlandığı yekpare bir gövde ve dış kılıf olarak kullanılan bir tüpten ibarettir.Her bir ek gövdesi üretim esnasında elektriksel izolasyon ve kısmi deşarj testlerinden geçirilir ve satışa sunulur. QS 1000 serisi ekler bu özellikleri ile kablolara uygulanmadan önce elektriksel olarak 3M tarafından garanti edilmektedir.Montajı son derece kolay ve hızlıdır. İşçilik hatalarını ve enerji kesintisini en aza indirir. VDE 0278,CENELEC HD 628,629 Standartlarını ve TEDAŞ MYD-99/033.A şartnamesini karşılar.