FENOLİK REÇİNELİ PERTİNAKSLAR

Kağıt ve fenolik reçinelerden ( kalınlıkları 1 mm – 100 mm) üretilmektedir.